Amona Buechler


Amona Buechler


Feldenkrais Practitioner Certification 1998


Feldenkrais Assistant Trainer Certification


Focusing Level 1-5 Certification


Focusing-Advanced 2017